LILIPUTY 2019 - Starym pociągiem wokół Wrocławia!

Formularz rezerwacji biletów TurKol.pl
W celu złożenia zamówienia prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza z danymi niezbędnymi do przygotowania faktury oraz poznania Państwa preferencji. Na podstawie niniejszego zgłoszenia nasza księgowość niezwłocznie przygotuje fakturę za zamówione bilety i prześle ją na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Kopia zamówienia zostanie do Państwa wysłana automatycznie chwilę po jego złożeniu. Informujemy, że komórki oznaczone czerwoną gwiazdką muszą zostać wypełnione w celu skutecznego złożenia zamówienia. Ewentualny brak wypełnienia danej komórki lub jej nie wypełnienie przy próbie wysłania zamówienia będzie syganlizowane czerwonym napisem po prawej stronie danej komórki. Prosimy wówczas poprawić/uzupełnić zapis w danej komórce i spróbować ponownie wysłać zamówienie.
Skuteczne zamówienie jest potwierdzone mailem na podany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku otrzymania automatycznego potwierdzenia zamówienia lub stwierdzenia błędów w zamówieniu prosimy o kontakt z Infolinią TurKol.pl 603 366 366 - w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00.

Dane osoby zamawiającej bilety i dane do kontaktu oraz wysyłki:

Dane dotyczące taryfy, liczby zamawianych biletów oraz ulg:
(Prosimy zsumować liczbę osób, łącznie z dziećmi poniżej 4 roku życia i podać sumę osób, dla których zamawiane są bilety na niniejszym formularzu). Liczba osób musi zgadzać się z sumą poszczególnych rodzajów biletów).

Poniżej proszę określić liczbę biletów z poszczególnymi ulgami.
Liczba osób powyżej musi zgadzać się z sumą poniższych biletów.

Dane dotyczące preferencji podróżnych:
(standardowo wszystkie zamówione bilety będą umiejscowione obok siebie)

Ochrona danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883) oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo swobodnego wglądu, poprawy i usunięcia tych danych na każde życzenie. Powierzone nam dane są przetwarzane tylko dla potrzeb TurKol.pl (wyłącznie do realizacji zamówień i informowania o promocjach) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem każdego, kto dokonuje zakupów przez Internet. Operator strony TurKol.pl zobowiązuje się do używania osobistych danych Klienta wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówień. Operator strony TurKol.pl zobowiązuje się nie udostępniać przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim bez dodatkowej zgody ich właściciela. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r. poz. 833.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Operatora strony TurKol.pl tj. Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Herbowej 1/1, 60-685 w Poznaniu. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane z procesem realizacji złożonego zamówienia przez TurKol.pl, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z naszych Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić pisemnie pod adres mailowy
biuro@turkol.pl

Przetwarzanie danych osobowych *

Pociągi LILIPUTY'19

Impreza BIESZCZADY'19

CERTYFIKAT POT

CERTYFIKAT POT

Oficjalny facebook TurKol.pl

FB

Szybki kontakt


Parowozownia Wolsztyn

pw

parowozy.com.pl

parowozycompl

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości