XXVI Parada Parowozów w Wolsztynie 2019 - Pociągiem na nostalgiczną wyprawę!

Formularz rezerwacji biletów TurKol.pl
W celu złożenia zamówienia prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza z danymi niezbędnymi do przygotowania faktury oraz poznania Państwa preferencji. Na podstawie niniejszego zgłoszenia nasza księgowość niezwłocznie przygotuje Polecenie Zapłaty za zamówione bilety i prześle je na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Kopia zamówienia zostanie do Państwa wysłana automatycznie chwilę po jego złożeniu. Informujemy, że komórki oznaczone czerwoną gwiazdką muszą zostać wypełnione w celu skutecznego złożenia zamówienia. Ewentualny brak wypełnienia danej komórki lub jej nie wypełnienie przy próbie wysłania zamówienia będzie sygnalizowane czerwonym napisem po prawej stronie danej komórki. Prosimy wówczas poprawić/uzupełnić zapis w danej komórce i spróbować ponownie wysłać zamówienie. Skuteczne zamówienie jest potwierdzone mailem na podany adres poczty elektronicznej. W przypadku braku otrzymania automatycznego potwierdzenia zamówienia lub stwierdzenia błędów w zamówieniu prosimy o kontakt z Infolinią TurKol.pl 603 366 366 - w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00.

Dane osoby zamawiającej bilety i dane do kontaktu oraz wysyłki:

Dane dotyczące taryfy, liczby zamawianych biletów oraz ulg:
(Prosimy zsumować liczbę osób, łącznie z dziećmi poniżej 4 roku życia i podać sumę osób, dla których zamawiane są bilety na niniejszym formularzu). Liczba osób musi zgadzać się z sumą poszczególnych rodzajów biletów).

Poniżej proszę określić liczbę biletów z poszczególnymi ulgami.
Liczba osób powyżej musi zgadzać się z sumą poniższych biletów.

Dane dotyczące preferencji podróżnych:
(standardowo wszystkie zamówione bilety będą umiejscowione obok siebie)

Ochrona danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883) oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo swobodnego wglądu, poprawy i usunięcia tych danych na każde życzenie. Powierzone nam dane są przetwarzane tylko dla potrzeb TurKol.pl (wyłącznie do realizacji zamówień) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem każdego, kto dokonuje zakupów przez Internet. Operator strony TurKol.pl zobowiązuje się do używania osobistych danych Klienta wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówień. Operator strony TurKol.pl zobowiązuje się nie udostępniać przetwarzanych danych osobowych osobom trzecim bez dodatkowej zgody ich właściciela. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r. poz. 833.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Operatora strony TurKol.pl tj. Turystyki Kolejowej TurKol.pl sp. z o.o. z siedzibą na osiedlu Stefana Batorego 79D/U2, 60-687 w Poznaniu. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane z procesem realizacji złożonego zamówienia przez TurKol.pl, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z naszych Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić pisemnie pod adres mailowy
biuro@turkol.pl

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia *

Impreza WIELKOPOLSKA'19

XXVI Parada Parowozów!

Pociąg MAJÓWKA'19

Impreza NOSTALGIA'19

CERTYFIKAT POT

CERTYFIKAT POT

Oficjalny facebook TurKol.pl

FB

Szybki kontakt


Parowozownia Wolsztyn

pw

parowozy.com.pl

parowozycompl

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości