Strefa Stałego Klienta - TurKol.pl edycja 2016

Organizator: Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, www.TurKol.pl

Strefa Stałego Klienta 

Witamy serdecznie w Strefie Stałego Klienta. Zapraszamy do uczestnictwa w programie, w ramach którego przygotowaliśmy udogodnienia, niespodzianki oraz atrakcyjny program promocji. Turystyka Kolejowa TurKol.pl pierwsze pociągi uruchomiła w roku 2011. Od tego czasu wiele zmieniło się na polskim rynku kolejowych przewozów turystycznych, mamy nadzieję, że nasza działalność dla wielu pasjonatów przejazdów pociągami turystycznymi jest możliwością rozwijania podróżniczych pasji. Z pewnością udział Szanownych Państwa w wyprawach na pokładzie pociągów turystycznych spod znaku TurKol.pl to wspólna działaność mająca na celu uratowanie przed zapomnieniem - a czasem nawet fizyczną likwidacją czy złomowaniem - wielu linii kolejowych i taboru kolejowego, począwszy od zabytkowych parowozów, poprzez lokomotywy spalinowe, a skończywszy na wagonach. 
W roku 2016 dla pasażerów Markowego Produktu Turystycznego TurKol.pl przygotowaliśmy oferty specjalne:
1/ Karnet umożliwiający odbycie przejazdów pociągami TurKol.pl w ciągu 4 dowolnie wybranych dni 2016 roku: Karnet TurKol.pl 4 dniowy;
2/ Karnet umożliwiający odbycie przejazdów pociągami TurKol.pl w ciągu 12 dowolnie wybranych dni 2016 roku: Karnet TurKol.pl 12 dniowy;
3/ Bilet sieciowy umożliwiający odbycie dowolnej liczby przejazdów wszystkimi pociągami TurKol.pl w ciągu całego 2016 roku: Bilet sieciowy TurKol.pl;
4/ Karnet umożliwiający odbycie przejazdów 6 konkretnymi pociągami TurKol.pl oraz pociągami wąskotorowymi.
Z
akup wymienionych ofert specjalnych możliwy jest na stronie www.TurKol.pl od dnia 24 grudnia 2015 roku do wyczeprania produktów. Wszystkie wymienione oferty są limitowanymi produktami imennymi.

---------

Oferta Karnet TurKol.pl 2016
Bilet imienny 4- lub 12-dniowy 

szczegoly rezerwacja turkol mini

Oferta specjalna Karnety TurKol.pl 2016

REGULAMIN OFERTY

1/ Uprawnionym do zakupu Karnetu TurKol.pl 2016 jest każda osoba, która zakupi jeden z oferowanych Karnetów.
2/ Karnet TurKol.pl 2016 jest ofertą handlową, limitowaną imienną co oznacza, że może on być użytkowany tylko przez jedną, konkretnie określoną osobę fizyczną. Wydanych do sprzedaży zostanie ściśle określona liczba Karnetów TurKol.pl to znaczy:
- 20 karnetów umożliwiających podróżowanie w ciągu 4 wybranych dni 2016 roku w cenie nominalnej 369,00 złotych i
- 20 karnetów umożliwiających podróżowanie w ciągu 12 wybranych dni 2016 roku w cenie nominalnej 869,00 złotych.
3/ Cena Karnetów TurKol.pl 2016 jest zryczałtowana i od opłat nie stosuje się żadnych ulg..
4/ Karnet TurKol.pl 2016 uprawnia do odbycia przejazdów w określoną na nim liczbę dni podróży (4 lub 12) na pokładzie 2 klasy pociągów turystycznych organizowanych w ramach Markowego Produktu Turystycznego TurKol.pl w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2016.
5/ Posiadacz Karnetu TurKol.pl 2016 planujący przejazd na jego podstawie zobowiązany jest każdorazowo do zamówienia bezpłatnej miejscówki na wybrany pociąg według standardowego systemu zamówień na stronie internetowej www.TurKol.pl, wpisując w uwagach hasło "Karnet TurKol.pl 2016" oraz liczbę określającą numer kolejnego dnia przejazdu na jego podstawie. Rezerwacja miejsca musi być dokonana najpóźniej na 72 godziny przed odjazdem pociągu. Dokonanie rezerwacji miejsca jest jednoznaczne z wykorzystaniem karnetu w danym dniu.
6/ Nie ma możliwości skorzystania z przejazdu przy wykorzystaniu Karnetu TurKol.pl 2016 w przypadku braku wolnych miejscówek na dany pociąg - w pociągach TurKol.pl nie ma możliwości podróżowania bez wskazania miejsca siedzącego.
7/ Zwrot Karnetu TurKol.pl 2016 możliwy jest tylko na poniższych zasadach:
- całkowicie niewykorzystany Karnet TurKol.pl 2016 po potrąceniu 20% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 31 marca 2016;
- całkowicie niewykorzystany Karnet TurKol.pl 2016 po potrąceniu 50% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 30 czerwca 2016;
- wykorzystany przynajmniej jednorazowo lecz maksymalnie w połowie Karnet TurKol.pl 2016 po potrąceniu 80% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku;
8/ Ustala się 21-dniowy termin płatności faktury przy zakupie Karnetu TurKol.pl 2016, jednak nie dłuższy niż do dnia poprzedzającego datę przejazdu pierwszego wybranego z oferty pociągu.

---------

Oferta  Bilet sieciowy TurKol.pl 2016
Bilet imienny sieciowy

szczegoly rezerwacja turkol mini

Oferta specjalna Sieciowy TurKol.pl 2016

REGULAMIN OFERTY

1/ Uprawnionym do zakupu Biletu sieciowego TurKol.pl 2016 jest każda osoba, która zakupi jeden z oferowanych Biletów sieciowych 2016.
2
/ Bilet sieciowy TurKol.pl 2016 jest ofertą handlową, limitowaną imienną co oznacza, że może on być użytkowany tylko przez jedną, konkretnie określoną osobę fizyczną. W roku 2016 wydanych do sprzedaży zostanie ściśle określona liczba Biletów sieciowych TurKol.pl to znaczy 10 Biletów sieciowych umożliwiających podróżowanie wszystkimi pociągami TurKol.pl w 2016 roku w cenie nominalnej za bilet normalny 1569,00 złotych.
3
/ Bilety sieciowe TurKol.pl 2016 mogą być wystawione także z ulgą handlową w poniższych wersjach:
- p
rzedszkolną / szkolną tj. ze zniżką 37% w cenie nominalnej 988,47 złotych (w wysokości zgodnej z ulgą ustawową);
- studencką tj. ze zniżką 51% w cenie 768,81 złotych (w wysokości zgodnej z ulgą ustawową);
-
 seniorską tj. ze zniżką 50% w cenie 784,50 złotych (dla osób powyżej 65 roku życia).
4
/ Bilet sieciowy TurKol.pl 2016 uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów na pokładzie 2 klasy dowolnych pociągów turystycznych organizowanych w ramach Markowego Produktu Turystycznego TurKol.pl w okresie pomiędzy 1 stycznia 2016 a 31 grudnia 2016.
5/
 Gwarantuje się Posiadaczowi Biletu sieciowego TurKol.pl 2016 odbycie podróży na pokładzie pociągów TurKol.pl w roku 2016. Posiadacz Biletu sieciowego TurKol.pl 2016 planujący przejazd na jego podstawie zobowiązany jest każdorazowo przed skorzystaniem z przejazdu danym pociągiem do poinformowania o tym fakcie pocztą elektroniczną Organizatora Przejazdu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , co jest wymagane w celu dokonania rezerwacji miejscówki. Rezerwacja miejsca musi być dokonana najpóźniej na 72 godziny przed odjazdem pociągu.
6
/ Zwrot Biletu sieciowego TurKol.pl 2016 możliwy jest niezależnie od stanu jego wykorzystania tylko na poniższych zasadach:
- po potrąceniu 20% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 31 marca 2016;
- po potrąceniu 50% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016;
- po potrąceniu 80% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 30 czerwca 2016;
7/ Ustala się 21-dniowy termin płatności faktury przy zakupie Biletu sieciowego TurKol.pl 2016, jednak nie dłuższy niż do dnia poprzedzającego datę przejazdu najbliższego pociągu z oferty.

---------
Oferta Pakiet Wąskotorowy TurKol.pl 2016
Karnet imienny 6-przejazdowy

szczegoly rezerwacja turkol mini 

Oferta specjalna Pakiet Wask TurKol.pl 2016

REGULAMIN OFERTY
1/Uprawnionym do zakupu Pakietu Wąskotorowego TurKol.pl 2016 jest każda osoba, która zakupi jeden z oferowanych Karnetów
2
/ Pakiet Wąskotorowy TurKol.pl 2016 jest ofertą handlową, limitowaną imienną co oznacza, że może on być użytkowany tylko przez jedną, konkretnie określoną osobę fizyczną. Wydanych do sprzedaży zostanie ściśle określona liczba Pakietów Wąskotorowych TurKol.pl to znaczy 20 karnetów umożliwiających podróżowanie w ramach poniższych ofert handlowych TurKol.pl;
-
 TOROMISTRZ w dniu 2 maja 2016 roku na trasie Poznań - Jarocin - Pleszew - Jarocin - Pleszew oraz przejazd specjalny Pleszewską Koleją Lokalną;
-
 SŁOWIANIN w dniu 14 maja 2016 roku na trasie Poznań - Gniezno - Żniń - Kruszwica - Gniezno - Poznań oraz przejazd specjalny Żnińską Koleją Powiatową;
-
 WIATRAK w dniu 21 maja 2016 roku na trasie Poznań - Stare Bojanowo - Poznań oraz przejazd specjalny Śmigielską Koleją Powiatową;
-
 WYBRZEŻE w dniu 19 czerwca 2016 roku na trasie Poznań - Gryfice - Pogorzelica - Gryfice - Poznań oraz przejazd specjalny Nadmorską Koleją Waskotorową;
-
 PAŁUKI w dniu 25 czerwca 2106 roku na trasie Poznań - Kcynia - Paterek - Białośliwie - Kcynia - Gniezno - Poznań oraz przejazd specjalny Żnińską Koleją Powiatową;
-
 PIAST w dniu 23 lipca 2016 roku na trasie Poznań - Gniezno - Poznań oraz przejazd specjalny Gnieźnieńską Koleją Wąskotorową.

3/ Pakiet Wąskotorowy TurKol.pl 2016 może być wystawiony jako oferta normalna lub z ulgą handlową, tzn. w poniższych wersjach:
- normalny tj. w cenie nominalnej 269,00 złotych;
- p
rzedszkolny / szkolny tj. ze zniżką 37% w cenie 169,47 złotych (w wysokości zgodnej z ulgą ustawową);
- studencki tj. ze zniżką 51% w cenie 131,81 złotych (w wysokości zgodnej z ulgą ustawową); 
-
 seniorski tj. ze zniżką 30% w cenie 188,30 złotych (dla osób powyżej 65 roku życia).
4
/ Pakiet Wąskotorowy TurKol.pl 2016 uprawnia do odbycia przejazdów w określoną na nim liczbę dni podróży na pokładzie wagonów 2 klasy pociągów turystycznych organizowanych w ramach Markowego Produktu Turystycznego TurKol.pl w ściśle określonych w niniejszym regulaminie terminach.
5
/ Zwrot Pakietu Wąskotorowego TurKol.pl 2016 możliwy jest tylko na poniższych zasadach:
-
 całkowicie niewykorzystany Karnet TurKol.pl 2016 po potrąceniu 20% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016;
-
 całkowicie niewykorzystany Karnet TurKol.pl 2016 po potrąceniu 50% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 15 czerwca 2016;
-
 wykorzystany przynajmniej jednorazowo lecz maksymalnie w połowie Pakiet Wąskotorowy TurKol.pl 2016 po potrąceniu 80% jego nominalnej wartości nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 roku;
6/ Ustala się 21-dniowy termin płatności faktury przy zakupie Pakietu Wąskotorowego TurKol.pl 2016, jednak nie dłuższy niż do dnia poprzedzającego datę przejazdu najbliższego pociągu z oferty.

---------

kalendarium turkol 2024

CERTYFIKAT POT

CERTYFIKAT POT

Oficjalny facebook TurKol.pl

FB

Szybki kontakt


PKP Intercity

intercity

Radio Poznań

Radio Poznan

Symbole Poznania

symbole poznania

 

LOTOS Kolej

logo lotos kolej

SKM Trójmiasto

logo SKM mini

KSK Wrocław

ksk wroclaw logo

Parowozownia Wolsztyn

pw

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości